Nieuwe wensen van de Belgen aan op het vlak van huisvesting

Nieuwe wensen van de Belgen aan op het vlak van huisvesting

De laatste studie van CBC Banque & Assurance toont de nieuwe wensen van de Belgen aan op het vlak van huisvesting. Zo stelt dit Observatorium voor Vastgoed, getiteld Belgen en vastgoed in confrontatie met Covid-19, 1043 Belgen vragen over hun vastgoedwensen. Maar wat vertelt deze studie ons nu precies?

Een wens om eigenaar te worden

Uit deze studie blijkt hoe belangrijk het is om huiseigenaar te worden voor de overgrote meerderheid van de ondervraagde Belgen. Zo zeggen 8 van de 10 respondenten dat het bezit van een eigen huis belangrijk is en bijna de helft van hen vindt zelfs dat dit een voorrangspunt is.

Uit de studie blijkt ook dat deze behoefte om eigendom te bezitten deel uitmaakt van een gezinsverband. Als Belgen huiseigenaar willen worden, is dat in 32 % van de gevallen vooral om hun gezin te beschermen. Jongeren (25-34 jaar) daarentegen zien deze aankoop meer als een manier om hun geld te investeren; voor 29% van hen is de emotionele relatie minder aanwezig dan bij ouderen.

De obstakels van een vastgoedproject

Wanneer wij de respondenten vragen naar de hinderpalen die zij moeten overwinnen wanneer zij in vastgoed willen investeren, springen verschillende antwoorden in het oog. Zo zullen zij eerst de te hoge prijzen van de goederen op de markt met 38 % aanvoeren en vervolgens ook hun eigen, te zwakke inkomens met 37 %. Bij de jongsten bereiken deze cijfers zelfs 50 % en 47 %. Dit is een reëel probleem voor kopers, want als de prijzen van goederen stijgen, stijgen ook de financiële garanties die door banken worden gevraagd. Voor veel jongeren is het dan ook moeilijk om onder deze omstandigheden toegang tot vastgoed te krijgen.

De invloed van de gezondheidscrisis

Wat de invloed van de gezondheidscrisis op hun relatie met vastgoed betreft, is twee derde van de respondenten van mening dat deze geen invloed heeft gehad op hun project.

Ongeveer 28 % van de respondenten had de wens om vóór de crisis een vastgoedproject uit te voeren. Hiervan heeft 60% dit project gerealiseerd of is daarmee bezig. Maar 30% van hen moest het uitstellen. Hoewel in de studie niet wordt gezegd waarom dit uitstel plaatsvond, kan worden aangenomen dat de gezondheidscrisis een belangrijke factor is. Dit heeft inderdaad geleid tot een vertraging van de vastgoedmarkt, maar brengt ook grote onzekerheid over de toekomst met zich mee.

De studie onderstreept ook dat de crisis de criteria voor het kiezen van woonruimte voor 2 op de 10 respondenten heeft veranderd. Het essentiële criterium bij de keuze van hun toekomstige woning is met 58 % de aanwezigheid van een buitenruimte, een ligging op het platteland is voor 36 % van de ondervraagden belangrijk. De impact van de lockdown komt hier tot uiting in de behoefte aan Belgen om toegang te hebben tot een buitenruimte.

Zeer weinig respondenten vermeldden echter dat zij thuis over een flexibele ruimte voor telewerken beschikten. Dit vrij lage cijfer kan ongetwijfeld worden verklaard door het feit dat in België de huisvesting vrij groot is, met een oppervlakte groter dan het gemiddelde voor huisvesting in Europa.

De zoektocht naar vastgoed

Wat de beste manier om een woning te vinden betreft, noemde de grote meerderheid van de respondenten (72 %) het makelaarskantoor, ver vóór online advertentiesites en mond-tot-mondreclame (11 %) of sociale netwerken (6 %). De Belgen lijken klaar om eigenaar te worden, de gezondheidscrisis lijkt hun vastgoedwensen te hebben beïnvloed.

Ontdek de eigendommen die we bij Engel & Völkers aanbieden : Een eigendom kopen